Hot Hot Mercedes GLC có xe giao ngay tại Mercedes Benz Trường Chinh

Bảo Hiểm

Bảo HiểmLoại hình bảo hiểm vật chất (thân vỏ) xe được chủ xe sử dụng khá phổ biến, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường những thiệt hại vật chất xe gây ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong các trường hợp đâm va, lật đổ, hỏa hoạn, cháy nổ, những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên (bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, mất toàn bộ xe).
Trách nhiệm của chủ xe khi tham gia bảo hiểm.
Khi khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm cho xe ô tô của mình, họ sẽ được nhân viên tư vấn bảo hiểm ...